Doprava na paletách

PŘEPRAVA PALETOVANÝCH ZÁSILEK

Informace k aktuální situaci

19. března 2020 - Vážení zákazníci, i v této obtížné situaci děláme maximum, abychom splnili Vaše požadavky.


Vážení zákazníci,

Vzhledem k aktuální situaci bychom Vás rádi ujistili, že i v této obtížné situaci děláme maximum, abychom splnili Vaše požadavky. Ve spolupráci s našimi dopravci se snažíme, aby svozy a rozvozy fungovaly pokud možno bez omezení. Prioritou pro nás samozřejmě zůstává zdraví a bezpečnost zaměstnanců, zaměstnanců našich obchodních partnerů (dopravců) a samozřejmě i Vás, našich zákazníků. Níže mi dovolte Vás informovat o aktuální situaci v zajištění kusových přeprav v rámci ČR a EU.

  • Snažíme se v maximální možné míře podílet se na zajištění ochranných prostředků (roušky a rukavice) pro naše dopravce, abychom při manipulaci u odesílatele a příjemce minimalizovali riziko nákazy (v souladu s nařízením vlády ČR ze dne 18.3.).
  • Přepravy v rámci ČR jsou realizovány bez omezení, s výjimkou firem, které byly z důvodu aktuální situace uzavřeny nebo je tam jiné omezení, které znemožňuje nakládku/vykládku zásilek.
  • Prosíme o spolupráci, pokud odesíláte zásilku, prověřte nejdříve důkladně, zda jí příjemce je ochoten převzít. Stejně tak v případě, že si necháváte svézt zásilku k Vám, je nutné prověřit, jestli jí odesílatel bude schopen naložit. Jinak vznikají zbytečné vícenáklady s marnými nájezdy a komplikuje to situaci v plánování přeprav.  Abychom udrželi vysoký standard v kvalitě doručování, potřebujeme Vaší pomoc a zásilky, které příjemci nepřevezmou, vůbec do systému neposílejte.
    Tato naše žádost o důkladné prověření vychází také z možného naplnění skladových kapacit jednotlivých regionálních překladišť našich dopravců a mohlo by hrozit zastavení podeje nových zásilek do systému.
  • Přepravy v rámci EU – zde je situace složitější v tom, že některé země jsou v karanténě (celá Itálie, část Katalánska, část Tyrolska) a celé to ještě komplikuje situace na hraničních přechodech, kdy zejména situace na hranicích s Polskem a Slovenskem je časově velmi složitá (čekací doba i 24 hod). Je tedy nutné předpokládat, že zásilky na Slovensko a do Polska budou zcela jistě zpožděné a se zpožděním dodacích lhůt je nutné počítat i do ostatních států EU. Do oblastí, které podléhají karanténě se v tuto chvíli nedoručuje.

Vzhledem k neustále se měnící situaci v EU je také možné, že v průběhu přepravy se situace u příjemce změní a zásilka nebude moci být doručena. V těchto případech prosíme o Vaší součinnost, abychom takovou situaci co nejdříve vyřešili (doručením k alternativnímu příjemci, případně přepravou zásilky zpět odesílateli).

Výše uvedený stav obecně shrnuje aktuální situaci, která se ale může velmi rychle měnit. Vždy aktuální informace v dalších dnech získáte od našich pracovníků.

Děkujeme za spolupráci.

Váš tým DNP (Doprava na paletách s.r.o.)V Hradci Králové, dne 19.3. 2020

Zde je k dispozici leták v PDF.

Zpět na seznam aktualit
Zadejte číslo zásilky pro rychlé ověření jejího stavu.

Doprava na paletách s.r.o.
Gočárova třída 504/54
CZ-500 02 Hradec Králové-Pražské Předměstí
IČ 22794905
DIČ CZ22794905
Ochrana soukromí